Verwonder de
wereld, begin
bij jezelf

Verhalenbank_200px

Verhalenbank

Spelevaart_streepje

Verhalen over duurzaamheid

NNG

Netto Nationaal Geluk – iedereen een schuilplaats!

Het is gelukkig geen dagelijkse kost. Toch vernemen we regelmatig van een tragisch voorval dat plaats heeft. Het hoort bij het leven maar het is niet zo dat we hier niets aan kunnen doen!

Een kind is mishandeld door een stiefvader of erger nog, om het leven gebracht door haar bloedeigen moeder.
Hoe vaak hebben we de afgelopen tien jaar niet gehoord van een oververleden persoon dat weken, maanden of soms zelfs meer dan een jaar in huis heeft gelegen. Zonder iemand deze persoon miste. Dat is toch de schandvlek van ons land?

Een aantal maanden geleden zag ik op de Nederlandse televisie hoe olifanten dit aanpakken. Ik zag hoe een Aziatische olifant haar eerste kalf wierp. Wat bleek, toen het jong ter wereld was bleek zijn moeder er nog niet klaar voor om haar nieuwe taak te pakken. Ze gedroeg zich ronduit agressief naar haar bloedeigen kind. Ze leek hem naar het leven te staan. De situatie bracht haar in het nauw waardoor ze niet in staat was om dat gedrag te laten zien dat nodig was.

Olifanten zijn net als mensen kuddedieren. Gelukkig was er in de kudde een olifant die wel zag wat nodig was, ze sprong op de voor dit jonge dier. Het was zijn oma, telkens als zijn moeder zich agressief naar hem gedroeg waren daar haar stevige poten waartussen het jong kon schuilen… Omdat ze zelf ook nog een eigen kalf had kon ze hem voeden met de melk die ze nog met zich meedroeg. Zonder zijn oma had deze jonge olifant nu waarschijnlijk niet meer geleefd.
En wat bleek, zijn moeder groeide in haar rol en kon later wel liefdevol haar rol als moeder op zich nemen. Soms kunnen we als mensen een voorbeeld nemen aan de dieren, misschien wel meer dan we zelf denken.

Gelukkig hebben wij in de mensenwereld ook van dit soort groepen. Kuddes die ons leefsysteem draagkracht geven. Maar ze staan wel ernstig onder druk. Eenzaamheid wordt nog altijd sterker en groter.

We worden dan misschien wel steeds welvarender maar stijgt het niveau van welzijn wel in gelijke tred mee?
We zijn enorm gefocust op het Bruto Nationaal Product, we proberen alles in cijfers te vangen. Maar hoe staat het eigenlijk met ons Netto Nationaal Geluk?!
We leven in een van de rijkste landen ter wereld. We kunnen het ons moreel gezien niet veroorloven dat er steeds opnieuw weer mensen overboord gaan.

Het noodlot kan ons allemaal treffen. Maar we kunnen met elkaar bouwen aan die sterke gemeenschappen om het op te vangen. Ik geloof dat we moetem werken aan het opbouwen van vitale gemeenschappen. Als we kaalslag een halt toe roepen en ons gaan toeleggen aan die dingen waar het echt om gaat, dan maken we met elkaar een wereld waarin iedereen tot z’n recht komt. Een wereld waarin we geworteld zijn, waarin we kunnen groeien én … bloeien!

#vertragen #community #gemeenschappen #duurzaamheid #persoonlijkegroei #brutonationaalgeluk #verbinding #religare #spelevaart

ontregeling

vertraging

verbinding

verwondering